• Algemene clubinformatie

  v.v. Verburch

  Arckelweg 20
  2685 SM Poeldijk
  Tel: 0174 246136
  KvK nummer: 27276663
   

   
  Sinds 1 januari 2009 wordt een Huishoud-Reglement gehanteerd binnen Verburch, waaraan iedereen zich heeft te houden. Download hem dus en lees hem door!

  De statuten van VV Verburch zijn hier te vinden: Statuten 


  namens,
  Bestuur vv-Verburch

 • Gedragscode alcohol

  NIX 18: ook binnen onze vereniging
   
  Jeugd en alcohol zijn ook in de sport geen goede match. 

  Daar staan wij voor.

  Een gezonde, sportieve en veilige omgeving voor onze Westlandse jeugd. Dat vinden we natuurlijk allemaal belangrijk. Verburch neemt daarom graag haar verantwoordelijkheid: ook binnen onze vereniging is jeugd en alcohol geen goede match.

  Natuurlijk kennen we de gevolgen van alcoholgebruik op jonge leeftijd, maar even herhalen kan wellicht geen kwaad. Alcohol drinken op jonge leeftijd heeft schadelijke gevolgen voor organen en de ontwikkelende hersenen. Bovendien raken jongeren die vroeg starten met drinken, op latere leeftijd sneller verslaafd. En niet geheel onbelangrijk: ook de prestaties van onze jeugdige sporters hebben er onder te lijden.

  Gedragscode Jeugd & Alcohol

  Bij Verburch vinden we het belangrijk dat er in de kantine rekening wordt gehouden met de gezondheid van onze jeugdleden. Daarom hebben wij samen met vele andere sportverenigingen de Westlandse gedragscode Jeugd & Alcohol ondertekend. De gedragscode bestaat uit 10 afspraken over onder andere schenktijden en voorbeeldgedrag. De 10 afspraken hangen in de kantine en zijn ook hieronder terug te lezen.

  Sportief, veilig en gezond??dat is een goede match!

  Afspraken zijn er om waar te maken. Niet om met vingers te wijzen of om scheidsrechtertje te spelen, maar om onze jeugd de best mogelijke toekomst te bieden. Wij gaan er daarom vanuit dat de afspraken duidelijk zijn en dat onze leden en ouders zich inzetten voor de naleving ervan.

  Want, een gezonde omgeving creëren voor onze jeugd is teamwork.

  Alcoholafspraken
  1. Ook in de sport is jeugd en alcohol geen goede match. 
  2. Wij schenken alleen alcohol aan leden en bezoekers vanaf 18 jaar. 
  3. Wij schenken tot 13.00 uur geen alcohol in de kantine.
  4. Wij brengen geen alcohol mee naar de kleedkamers en velden. 
  5. Wij spreken volwassenen erop aan als zij alcohol doorgeven aan jeugd onder 18 jaar. 
  6. Wij brengen geen alcohol van huis mee naar de vereniging. 
  7. Onze barmedewerkers zijn geïnstrueerd in verantwoord schenken en vragen bij twijfel om een legitimatiebewijs. 
  8. Onze leiders en trainers drinken geen alcohol wanneer zij jeugd trainen of begeleiden. 
  9. Wij organiseren geen prijsacties met alcohol en spelen geen drankspelletjes. 
  10. Wij genieten van onze sportprestaties en spreken elkaar aan op onze alcohol afspraken.