• Barcommissie & Commissie Exploitatie Kantine

   

  Commissie Exploitatie Kantine  

  Cees Barendse (voorzitter) kantine@vv-verburch.nl 
  Ryan Harteveld  kantine@vv-verburch.nl
  Linda Latini kantine@vv-verburch.nl
  Paul v/d Knaap kantine@vv-verburch.nl
  Rob v/d Laan kantine@vv-verburch.nl
  Yvonne v/d Laan kantine@vv-verburch.nl
  Stan v/d Steenoven         kantine@vv-verburch.nl
  Jaqueline Wissenburg kantine@vv-verburch.nl
  Peter van Dijk                 kantine@vv-verburch.nl

   

  Bar Commissie: 

  Commissie Exploitatie Kantine

  Doel van de Commissie Exploitatie Kantine:

  De commissie exploitatie kantine Verburch heeft een beleidsvoerende en controllerende rol naar beide gebruikers van de Verburch kantine, zijnde de Handbal en de Voetbal.

  Het samen met leden en vrijwilligers optimaal laten draaien van de bar en benutten van de kantine faciliteiten, zodat er een gezellige sfeer heerst en met hulp van die leden een goede plek van "samen zijn" is,  en tevens een positief financiele bijdrage levert ter ondersteuning van de andere activiteiten van vv-Verburch.

  Haar taken:

  • op voorraad hebben van voldoende koek en sopie om te voldoen aan de heersende vraag
  • het inplannen van de beschikbaar bar-vrijwilligers
  • het op orde houden van de kantine en hygienisch schoonhouden van servies & glaswerk
  • het veiligstellen van binnengehaalde financiele middelen
  • het afsluiten van de kantine na vertrek van laatste bezoekers 
  • het maken van een jaar begroting op basis van inkomsten en uitgaven en een eind balans.
  • beheerd informatie over kosten/uitgaven voor de kantine.
  • houd toezicht op tijdige betalingen naar toeleveranciers.
  • verantwoordelijk voor onderhoud en hygiene van apparatuur en keuken, bar en kantine.
  • bepaald efficiente geldbesteding en hoe kosten bespaard kunnen worden voor de vereniging zonder verlies van kwaliteit (schoonmaak verlichting etc.)
  • denkt mee met beide besturen handbal en voetbal indien gewenst (bijvoorbeeld problematiek rond bar bezetting).
  • houdt toezicht op een goede verdeelsleutel van kantine afdrachten of kosten naar handbal en voetbal onderdelen.