• Aardwarmte Vogelaer ontwikkelt een tweede project om nog meer glastuinbouwbedrijven van aardwarmte te kunnen voorzien. Om de aardwarmte te kunnen transporteren naar de glastuinbouwbedrijven aan de Van Ockenburchlaan en de Van Buerenlaan in Honselersdijk worden warmteleidingen aangelegd. Deze werkzaamheden voor de aanleg van de warmteleidingen zijn begin augustus gestart en duren acht maanden.

  Het grootste gevolg hiervan voor ons is dat er de komende weken/maanden beperkte parkeermogelijkheden zullen zijn op het Verburch Sportcentrum. 

  Kom dus zoveel mogelijk met de fiets waar dat mogelijk is!!

  Wij proberen jullie zoveel mogelijk via updates op de hoogte te houden van de situatie.


  Zondag 20 augustus
  Vanaf woensdag 16 augustus, is er extra parkeergelegenheid gecreëerd voor de bezoekers aan ons sportcentrum bij kwekerij Apartus aan het wenpad. Dit is op Wenpad 22b en ca. 8 minuutjes lopen naar ons Sportcomplex. 


   

  Zondag 20 augustus
  Vanaf 21 augustus tot 18 september zal de Ockenburchlaan (aan de overkant van de rotonde) tot aan de Nieuwe Tuinen geheel afgesloten zijn voor (vracht) auto's en fietsers. Na 18 september is de Ockenburchlaan weer bereikbaar voor fietsers.

  Vanaf september t/m december zal de parkeerplaats (voor minimaal de helft) aan de overkant van Verburch Sportcentrum gebruikt worden voor werkzaamheden (in september zal tussentijds weer open zijn). Er wordt naar een vervangende parkeerplaatst gekeken aan het Wenpad.

  Vanaf 18 september t/m 22 december zal de Zuidwijckweg (aan de overkant van de rotonde) geheel afgesloten zijn voor (vracht) auto's en bereikbaar blijven voor fietsers. 


  Zaterdag 5 augustus 2023
  Vanaf maandag 7 augustus wordt de grote parkeerplaats(Fred Racké parkeerplaats) langs de Arckelweg gedeeltelijk afgesloten voor een periode van 2-3 maanden.

  Dit wegens werkzaamheden betreft de uitbreiding van Aardwarmte Vogelaer langs de Arckelweg. Hierdoor zal overlast ontstaan gezien de overvolle parkeerplaatsen tijdens trainingsavonden, toernooien en competities.

  Wij vragen jullie daarom zoveel  mogelijk per fiets naar ons sportpark te komen om de overlast van het parkeren zoveel mogelijk te beperken. Kom je toch met de auto, rij dan zo veel mogelijk met elkaar, en volg dan de aanwijzingen waar je wèl kunt parkeren, ook al moet je dan wat verder lopen, zodat we met elkaar proberen de veiligheid te handhaven.

  Je zult begrijpen dat wij ook niet blij zijn met deze situatie, maar het is even niet anders.

  Wij houden je verder op de hoogte inzake de bereikbaarheid van ons sportpark.


  Namens bestuur vv-Verburch