• Bestuur

  Voorzitter: Hans Mieog (voorzitter@vv-verburch.nl)

  Leidt de vergaderingen van het bestuur en de algemene ledenvergadering. Heeft veel afstemming met de Handbal, Sport Stichting Verburch, KNVB, Fevo West en de gemeente. Bewaakt de grote lijnen binnen Verburch.

  Penningmeester: Nick Wieme (penningmeester@vv-verburch.nl)

  Is eindverantwoordelijk voor alle financiële zaken binnen de alle afdelingen en commissies van vv Verburch. Jaarlijks wordt daarvoor goedkeuring gevraagd aan de algemene ledenvergadering. Tot zijn hoofdtaken behoren het opstellen van de begroting, jaarrekening en het bewaken van de liquiditeitspositie.

  Secretaris: Vacature (secretaris@vv-verburch.nl)

  Is statutair de contactpersoon richting de KNVB, waarmee alle formele communicatie verloopt. Organiseert de algemene ledenvergadering en bewaakt dat alle juridische en statutaire afspraken worden nagekomen.

  Secretariaat: Vacature (info@vv-verburch.nl)

  Bereidt de maandelijkse bestuursvergaderingen voor en maakt daarvan verslag en bewaakt de actielijst. Verwerkt de binnengekomen post en email.

  Ontwikkeling en Maatschappij: Theo van den Berg (idee@vv-verburch.nl)

  Een vereniging (club en voetbal) staat niet meer op zichzelf maar is steeds meer verbonden met maatschappelijke ontwikkelingen. Maar ook binnen de club is stilstand achteruitgang. Binnen deze portefeuille worden nieuwe initiatieven opgestart voor de nieuwste ontwikkelingen bij het opleiden van jeugd, gezondheid/lifestyle, huiswerkbegeleiding, sociale projecten, buurthuis van de toekomst en verder exploitatie van ons sportpark.

  Jeugdzaken (organisatorisch): Vacature (jeugd@vv-verburch.nl)

  Vertegenwoordigt alle belangen van de gehele jeugd (behalve de technische): van mini t/m A en zowel selectie als niet-selectie teams. Is het eerste aanspraakpunt voor onze hoofdcoördinator Mart Mank en zijn 7 afdelingscoördinatoren. Zaken die hier aan bod komen zijn bijvoorbeeld: Familiedag, Verantwoord alcoholgebruik, Teamuitjes, Jeugdkampen, Nachtje Verburch, Clubactie.

  Technische Zaken (jeugd en senioren selectie): Vacature 

  Bepaalt en bewaakt de uitgangspunten en doelstellingen in van het technisch beleidsplan binnen de jeugdopleiding en de senioren selectie qua voetbal technische -en tactische vaardigheden, oefenstof, normen en waarden, kwaliteit van het kader. Is het eerste aanspreekpunt voor onze technisch coördinator Pieter Batenburg en zijn hoofdtrainers.

  Senioren Selectie (organisatorisch): Rob Nordmann (senioren.selectie@vv-verburch.nl)

  Is verantwoordelijk voor alle organisatorische aspecten binnen de senioren selectie (Zaterdag 1, 2 en 3). Belangrijke elementen hierin zijn: trainingskamp, budget, ondersteunend kader, organisatie wedstrijddag van het 1ste elftal.

  Voetbal recreatief: Bernard Zuidgeest (recreatief@vv-verburch.nl)

  Vertegenwoordigt de belangen van het recreatie voetbal zoals de niet-selectie team over zondag (dit jaar nog) en zaterdag. Is daarmee het aanspreekpunt voor de leiders/aanvoerders, maar ook voor de 7x7 teams en de zaalvoetbal organisatie.

  Facilitair: Cees Barendse (a.i.) (facilitair@vv-verburch.nl)

  Onder deze bestuursfunctie vallen alle commissies die de belangrijke randvoorwaarden leveren voor alle teams om sowieso te kunnen voetballen, zoals bijvoorbeeld: ontvangstcommissie, scheidsrechters, materiaalbeheer, wedstrijdsecretariaat, kledingcommissie. Zie het organigram voor de complete lijst. De voorzitters van deze commissies stemmen af met dit bestuurslid.

  Evenementen: Twan Barendse (evenementen@vv-verburch.nl)

  Binnen deze portefeuille vinden we de commissies terug met het doel om het op Verburch zoveel mogelijk te laten bruisen, zoals: de CEK, Oudejaarsrad, WK Zaalvoetbal, Zomertoernooien. Met de komst van Léon proberen we andere commissies weer nieuw in te blazen zoals: Activiteiten en Evenementen. Zie het organigram voor het volledig overzicht.

  Inkomsten: Ernst Gram (sponsor@vv-verburch.nl)

  Zonder aanzienlijke aanvullende inkomsten is het moeilijk om onze gestelde doelen te halen zoals vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Commissie zoals de sponsorcommissie, business club en de clubacties zijn daarbij van groot belang en hebben dan ook dit bestuurslid als eerste aanspreekpunt.

  Organisatie en Communicatie: Vacature (organisatie.communicatie@vv-verburch.nl)

  Dit bestuurslid is het eerste aanspreekpunt voor de commissies die verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld: de website, ledenadministratie, vrijwilligersbeleid, pers en fotografie.

   

  De statuten van VV Verburch zijn hier te vinden: Statuten