• Woensdag 28 januari 2009 is de business club “Vrienden van Verburch” opgericht, onder toeziend oog van groot aantal bedrijven, het bestuur van vv-Verburch en het 1e elftal. Op dit moment telt de business club meer dan 60 bedrijven. Ondernemers die Verburch met een warm “oranje” hart willen steunen.

  De Business Club “Vrienden van Verburch” heeft als doelstelling de sportafdelingen binnen Verburch te ondersteunen bij de ontplooiing van de amateur, recreatie-en prestatiesport. Om dit te realiseren biedt de Businessclub een aantrekkelijk platform voor ondernemers, waarmee zij de kans krijgen om op een moderne wijze te netwerken en business te genereren.

  De Businessclub richt zich dan ook op het bevorderen van de onderlinge contacten tussen ondernemers, vrije beroepsbeoefenaars, bestuurders en eenieder die in het kader van zijn of haar functie op enigerlei wijze met het bedrijfsleven in Poeldijk en wijde omgeving van doen heeft.

  De missie van de BC is om alle sportafdelingen binnen Verburch naar een hoger plan tillen. Zij willen de Jeugd stimuleren en motiveren te sporten bij Verburch.

  Van de jaarlijkse bijdrage van alle begunstigers, wordt het grootste deel geïnvesteerd in Verburch met als doelstelling met name de jeugdopleidingen te ondersteunen. Dit kan enerzijds direct de jeugd betreffen, maar ook facilitaire ondersteuning is een mogelijkheid.


  U kunt ook lid worden van de business club “Vrienden van Verburch”, zodat ook u alle sportafdelingen binnen Verburch, met in het bijzonder de voetbal naar een nog hoger plan kunt te trekken.

  Meer informatie kunt u vinden op hun website:
  Namens,


  Stichting Business Club van Verburch.