• Communicatie & Organisatie

  In deze commissie Communicatie & PR zijn vertegenwoordigd:

  Functie Naam Email
   Voorzitter Vacature   info@vv-verburch.nl 
   Leden-administratie Jelle Pronk   ledenadministratie@vv-verburch.nl
         
   Webmaster Patrick Stoppels   webmaster@vv-verburch.nl
   Fotografen

  Mart Mank,

  Marcel v Vliet,

  Diana Stijger 

    fotografen@vv-verburch.nl


  Doel Communicatie & PR-commissie:

  Het verzorgen van communicatie tussen de vv-Verburch organisatie en haar leden en ten aanzien van doeltreffende informatie-verstrekking via de eigen website, nieuwsbrief of andere middelen.

  Haar taken:

  • Zorgen dat informatie in zo kort mogelijke tijd voor alle leden, collega-verenigingen en andere geïntresseerden op de website beschikbaar is;
  • Actief benaderen van vv-Verburch organisatie voor juiste informatie of ideeën;
  • Oude/niet accurate informatie (teksten, foto's , e.d.) verwijderen of archiveren;
  • Verantwoordelijk voor naar kranten of op website gepubliceerde teksten;
  • Steekproefsgewijs teksten nalopen en deze slechts aanpassen indien lengte verkort moet worden of de informatie negatief is naar anderen;
  • Actief meedenkend ten aanzien van trends en mogelijkheden op de website en via het internet;
  • Contactpersoon zijn voor de webmasters naar het bestuur.