•  

   

   

  Voor het seizoen 2022-2023 zijn de onderstaande contributiebedragen door het bestuur vastgesteld:
  Deze tabel is gebaseerd op de indeling die nu wordt gehanteerd door de KNVB. De peildatum is 15 augustus van enig jaar.

   

                                                                       Contributie                              Bijdrage Kledingfonds

  J0-06 - JO-07                                                € 150                                                   € 20

  JO-06 - JO-07 alleen trainen                           €   75                                                    -

   

  JO-08 - JO-09                                                € 170                                                   € 20

  JO-10 - JO-11                                                € 175                                                   € 20

  JO-12 - JO-13                                                € 190                                                   € 20

  JO-14 - JO-15 - JO-16                                     € 200                                                   € 20

  JO-17                                                            € 210                                                   € 20

  JO-18 - JO-19                                                € 235                                                   € 20

  Senioren                                                        € 275                                                   € 20

  7 x 7                                                             € 70                                                    -

  Ondersteunende leden                                    € 65                                                    -                            

   

  Vanwege de stijging van het algemeen prijspeil en om een sluitende begroting te maken, heeft het bestuur besloten om een verhoging van de contributies voor het seizoen 2022/2023 door te voeren. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

  Samenwerking NIKKI:

  Het bestuur van v.v. Verburch heeft met ingang van het seizoen 2022-2023 besloten om voor de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI.

  NIKKI helpt en ondersteunt onze vereniging bij het innen en verwerken van de contributie inning. Betalingen kunnen worden gedaan via een iDEAL-betaallink welke u zult ontvangen via e-mail, sms of whatsapp.

  Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerkt.  Verburch heeft met NIKKI afspraken gemaakt, met betrekking tot reglementen en werkwijzen welke wij als club hanteren. Ook is er voor het hele seizoen een tijdlijn uitgestippeld. Op deze manier kan NIKKI precies de regels volgen en daadwerkelijk onze vereniging op maat ontzorgen.

   

  U ontvangt in de eerste e-mail een iDEAL-betaallink om de contributie in één keer te voldoen. Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink voor de contributiebetaling van de eerste termijn, wanneer u liever in maandelijkse termijnen betaald.

  Wanneer u in het nieuwe seizoen geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nl. Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI voor meerdere sportverenigingen de inning van contributiegelden verzorgt.

   

  Termijnbetalingen:

  Het bestuur van de vereniging heeft een vast bedrag afgesproken m.b.t. de servicekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze servicekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per lid, per seizoen. Deze servicekosten worden opgeteld bij de contributie en verdeeld over de maandelijkse termijnen wanneer u in termijnen betaalt. 

   

  Vergoedingen via derden:

  Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke) vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u ook NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. U kunt hier meer informatie over terugvinden op de website van NIKKI bij de FAQ.

   

  Let op!

  Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen opvolgen gedurende het seizoen:

  1.            Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op contributie@nikki.nl.

  2.            De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail of telefonisch aan hen voorleggen.

  3.            De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u voor betalingen doorverwijzen naar NIKKI.

  4.            Wanneer de vereniging de contributiegelden niet op tijd heeft ontvangen, zal bij het uitblijven van betalingen er een incassobureau worden ingeschakeld. Uiteraard gaan wij als bestuur ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

   

  Laten we één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken.

  De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van onze club!

   

  Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes tijdens het nieuwe seizoen!