• De Opstelling van Verburch

    14 dec 2019
  • De Commissie Behoud Kernwaarde Verburch heeft het afgelopen jaar in een aantal bijeenkomsten gesproken over de missie en visie van de voetbalclub. Daarbij kwam vaak ‘de clubcultuur’ aan orde.

    Wim Grootscholten heeft zitting in de commissie en vertelt: “Het begrip clubcultuur is de manier waarop onze leden verbonden zijn, met elkaar, met de omgeving en in vergelijking met andere clubs. Wie willen we zijn op Verburch? Wat is onze clubcultuur eigenlijk? Na een presentatie voor en het fiat van het bestuur van de vereniging zijn deze vragen ook voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. Termen als plezier, prestatie, derde helft, samen, verzorgd voetbal etc. kwamen daarbij bijvoorbeeld ter sprake. Ook is duidelijk geworden dat het ledenbestand van Verburch al lang niet meer bestaat uit enkel mensen uit Poeldijk. De meerderheid van de trainers/leiders is zelfs woonachtig buiten het dorp. Geen probleem, maar wat verbindt ons met elkaar? Willen we onze clubcultuur behouden en zo ja, hoe gaan we dat doen? Om invulling te geven aan de antwoorden op die vragen introduceert Verburch haar eigen opstelling (zie afbeelding). Wie A zegt, moet ook B zeggen, dus het is de bedoeling dat Verburch-leden samen de vereniging maken op de manier die in De Opstelling staat beschreven. Daarnaast wordt de aanmeldingsprocedure voor nieuwe leden uitgebreid. Met ieder nieuw lid (t/m 19 jaar) vindt samen met een ouder een toelatingsgesprek plaats waarin De Opstelling een voorname plek krijgt. Ieder nieuw lid moet, wanneer hij/zij is toegelaten tot de vereniging, voor de kernwaarden van de club tekenen. Zo kunnen er later nooit misverstanden ontstaan over de manier waarop men zich gedraagt in het Verburch-shirt. Dat geldt natuurlijk ook voor de huidige leden: op onze club heb je je te gedragen zoals we dat met z’n allen graag zien. En vlieg je een keer uit de bocht, dan kun je daar op gewezen worden. Hiermee hoopt de vereniging te bereiken dat het plezierig sporten blijft bij Verburch, waarbij op een gezonde manier plek is voor zowel prestatie als recreatie.”

rfwbs-slide