• Donderdag 28 november: Algemene ledenvergadering

  11 nov 2019
 • Uitnodiging

  Het bestuur nodigt de leden van Voetbalvereniging Verburch uit voor de algemene ledenvergadering

  datum: donderdag 28 november 2019

  aanvang: 21:00 uur

  plaats: clubgebouw The Force4u Kantine

  Agenda

  De jaarrekening 2018-2019 en de begroting 2019-2020 ligt vanaf 20:00 uur ter inzage.

  1. Opening

  2. Bestuur en bestuursverkiezing

  • vacature bestuurslid secretariaat; vacature bestuurslid jeugdzaken (org.)
  • vacature bestuurslid facilitair; vacature bestuurslid organisatie & communicatie
  • benoeming bestuurslid Evenementen: Twan Barendse
  • enoeming bestuurslid Selectie: Mart Scholtes
  • benoeming bestuurslid Penningmeester: Sander Rens

  3. Verslag ALV 15 november 2018

  4. Jaaroverzichten 2018-2019

  • a. Technische Zaken: Herman van Dinten
  • b. A-selectie: Twan Barendse en Martin Scholtes
  • c. Jeugd, Ontwikkeling & Maatschappij: Theo van den Berg
  • d. Recreanten, Facilitair: Cees Barendse
  • e. BC & Sponsoring: Ernst Gram
  • f. Evenementen: Twan Barendse

  5. Financieel overzicht

  • a. Jaarrekening 2018-2019
  • b. Begroting 2019-2020
  • c. Goedkeuring lening tbv zonnepanelen

  6. Commissie Visie en Missie: Wim Grootscholten “Behoud Verburch Identiteit”

  7. Uitreiking Martin Sleegers IM competitiecup 2018-2019

  8. Jubilerende leden

  • 25 jaar: Marc van Kester
  • 40 jaar: Raymond Moen, Ron v Ruyven, Marco Persoon, Peter Janssen, André vd Kleij
  • 50 jaar: Cees de Brabander, Aad van de Valk, Paul van de Zeyden
  • 60 jaar: Gerard van der Arend
  • 65 jaar: Gerard van de Berg, Nico Janssen
  • 70 jaar: Koos van Vliet, Hans van Dijk, Marinus Hoogervorst

  9. Rondvraag