• Hervatten van de trainingen na 28 april

  26 apr 2020
 • Geachte (ouders en verzorgenden van) leden van Verburch,

  Tijdens de persconferentie van Mark Rutte op dinsdag 21 april hebben wij te horen gekregen dat de eerste versoepelingen rondom de corona maatregelen vanaf woensdag 29 april in werking worden gesteld. Dit betekent voor ons als voetbalvereniging dat de trainingen van de gehele onderbouw, de O7 tot en met O13 leeftijd weer mogen worden hervat zonder dat hier de 1,5 meter regel van toepassing is. Een beslissing waar wij als vereniging erg blij mee zijn. Om dit allemaal in goede banen te kunnen leiden hebben wij middels de informatie die wij verkregen hebben vanuit het RIVM, de KNVB en de gemeente Westland de volgende richtlijn opgesteld.

  Richtlijnen RIVM

  Alle activiteiten die op Verburch plaatsvinden voeren wij uit volgens de richtlijnen vanuit het RIVM. Voor trainers en coördinatoren geldt dat wij 1,5 meter afstand bewaren tot de kinderen, geen handen schudden of een andere manier gebruiken om elkaar te begroeten waarbij de 1,5 meter afstand niet in acht kan worden genomen.

  Belangrijk: wanneer een trainer, coördinator of kind ziekteachtige verschijnselen vertoond verwachten wij dat er gehandeld wordt volgens de richtlijnen van het RIVM. Wij verwachten dat iedereen zich aan deze richtlijnen zal houden en hierin geen risico’s zal nemen.

  Daarnaast vragen wij u het protocol van NOC NSF verantwoord sporten op bijlage 1 goed door te nemen voor aanvang van de eerste training.

  Duur van de maatregelen en vervolg

  Samen sporten kan pas als we zeker weten dat dit veilig is. Veilig voor de sporters, de begeleiders en voor de kwetsbare mensen. De maatregelen in deze brief gelden tot en met 19 mei. In de week voor 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Zodra meer bekend informeren wij u over wat dit voor onze vereniging betekend.

  De trainingen op Verburch

  De trainingen zullen op Verburch vanaf woensdag 29 april weer worden hervat voor de O7 tot en met de O13 leeftijd. De trainingstijden kunnen lichtelijk afwijken van de reguliere trainingstijden. Wij willen de kinderen gefaseerd naar de vereniging laten komen en hiermee grote groepen die tegelijkertijd arriveren op het complex vermijden. Daarnaast zal er over het gehele complex gebruik gemaakt worden van de velden, behalve de trainingsvelden achter de tribune, om trainingen zo verspreid mogelijk over het complex plaats te laten vinden. Alle teams krijgen een vast stuk veld, waar zij alle trainingen gedurende de komende periode zullen afwerken om de kinderen ook duidelijkheid te geven waar ze trainen. Mede hierdoor zal een centrale opening op het veld niet nodig zijn.

  In bijlage 2 van deze brief staat het tijdelijke trainingsschema inclusief veldindeling. Ter verduidelijking staat er een plattegrond van de velden bij.

  Alle trainingen op Verburch zijn onder begeleiding van trainers en coördinatoren. Het sportcomplex zal buiten trainingstijden verboden terrein blijven voor iedereen.

  Openbare faciliteiten 

  De kantine en de kleedkamers op het complex zullen tot nader order gesloten blijven. Er zal dus geen gelegenheid zijn op de vereniging om te douchen en om te kleden. Verwacht wordt dat kinderen in hun trainingskleding naar de vereniging komen op het eventueel verwisselen van schoenen na.

  Wij zullen zorgen voor vaste looproutes, in- en uitgangen bij de hal van Verburch.

  De openbare toiletten in de hal kunnen wel gewoon in gebruik worden. Verburch zal erop toe zien dat deze schoon worden gehouden en dagelijks gereinigd worden. Daarnaast zorgen wij voor papieren handdoekjes en voor desinfectiemiddel.

  Richtlijnen voor ouders en verzorgenden

  Ouders en verzorgenden hebben geen toegang tot het complex van Verburch. Alleen trainers, coördinatoren en overige werknemers mogen gedurende trainingstijden naast de kinderen zich bevinden op het complex. Zij mogen niet wachten in de centrale hal en niet langs en op de velden plaatsnemen gedurende de trainingen. Het afzetten en ophalen gaat volgens het kiss&ride principe. Wij zullen erop toe zien dat dit wordt gehandhaafd en de kinderen opvangen zodra ze het complex op komen.  Wij vragen om iedereen zoveel mogelijk op te fiets te laten komen waar mogelijk om opstoppingen op de parkeerplaats te voorkomen.

  Presentie

  Wij hopen zo veel mogelijk kinderen weer te mogen verwelkomen op de eerste training komende week. Wij willen wel op de hoogte zijn van welke kinderen we kunnen verwachten. U kunt volgens de voor u bekende kanalen (trainer, leider of coordinator) u kind aan- of afmelden voor de training. Graag benadrukken wij dat deelname niet verplicht is.

  Opvangen niet-leden

  Als vereniging moeten wij de mogelijkheden bieden aan niet-leden om aan trainingsactiviteiten deel te kunnen nemen. Kinderen mogen alleen deelnemen wanneer in een eerder stadium contact is geweest met Pieter Batenburg (Hoofd Opleidingen vv Verburch).

  Geen trainingen jeugd O19 tot en O14 en seniorenteams

  Op dit moment kiezen wij ervoor om de trainingen gefaseerd weer te hervatten. Mede hierdoor wachten wij nog met het hervatten van de trainingen van de O19 tot en met de O14. Wij hopen deze trainingen ook zo snel mogelijk weer op te kunnen pakken. Zodra wij meer informatie hebben, zullen wij u hierover informeren.

  Tot slot

  Houdt de mail, WhatsApp en de andere sociale kanalen van Verburch goed in de gaten in verband met eventuele wijzigingen. De noodverordening vanuit de Gemeente Westland kan nog wijzigen. Mochten er nog vragen zijn over de bovenstaande onderwerpen dan kunt u altijd contact opnemen met de onderstaande contactgegevens van het managementteam van Verburch.

  Wij hopen u middels deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. Daarnaast wensen wij iedereen uiteraard veel gezondheid toe in deze vervelende periode! Wij zijn in ieder geval verheugd dat er weer gesport mag worden en hopen dat kinderen met een goed gevoel en veel plezier weer deel zullen nemen aan de trainingen!

  Met vriendelijke groet,

  Het managementteam van vv Verburch

  Pieter Batenburg

  Hoofd Opleidingen vv Verburch en complexverantwoordelijke vv Verburch

  Pieterbatenburg88@gmail.com

  0614301770

   

  Ryan Harteveld

  Verenigingsmanager vv Verburch en complexverantwoordelijke vv Verburch

  verenigingszaken@vv-verburch.nl

  0615644660

   

  Dit document is opgesteld door verkregen informatie vanuit:

  • De KNVB
  • De Gemeente Westland
  • Het NOCNSF
  • Het Management team van vv Verburch

  Bijlage 1:   NOCNSF protocol verantwoord sporten

  Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

  Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

  • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
  • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
  • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
  • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
  • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
  • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
  • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
  • douche thuis en niet op de sportlocatie;
  • vermijd het aanraken van je gezicht;
  • schud geen handen;
  • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

    

  Bijlage 2:  Het tijdelijke trainingsschema

  Team

  Trainingsdagen

  Trainingstijd

  Veld

  O7

  Woensdag

  16.00 – 17.00 uur

  1A

  O8-1

  Maandag en woensdag

  17.00 – 18.00 uur

  2C

  O8-2

  Maandag en woensdag

  17.00 – 18.00 uur

  2D

  O8-3

  Maandag en woensdag

  17.00 – 18.00 uur

  3C

  O8-4

  Maandag en woensdag

  17.00 – 18.00 uur (ma)

  16.00 – 17.00 uur (woe)

  3D

  O8-5

  Maandag en woensdag

  17.00 – 18.00 uur

  3B

  O9-1

  Maandag en donderdag

  17.15 – 18.15 uur

  1B

  O9-2

  Maandag en woensdag

  17.15 – 18.15 uur

  2A

  O9-3

  Maandag en woensdag

  17.15 – 18.15 uur

  2B

  O9-4

  Maandag en woensdag

  17.15 – 18.15 uur

  2B

  O10-1

  Dinsdag en donderdag

  17.30 – 18.30 uur

  2C (Di)

  1A (Do)

  O10-2

  Maandag en woensdag

  17.30 – 18.30 uur

  1C

  O10-3

  Maandag en woensdag

  17.30 – 18.30 uur

  1C

  O11-1

  Dinsdag en donderdag

  17.30 – 18.30 uur

  1C

  O11-2

  Dinsdag en donderdag

  17.30 – 18.30 uur

  1D

  O11-3

  Maandag en woensdag

  18.00 – 19.00 uur

  1A

  O12-1

  Maandag en woensdag

  18.30– 19.30 uur

  2C

  O12-2

  Maandag en woensdag

  18.30 – 19.30 uur

  3C

  O12-3

  Maandag en donderdag

  18.30 – 19.30 uur

  2A

  O12-4

  Maandag en woensdag

  17.15 – 18.15 uur

  3A

  O13-1

  Dinsdag en woensdag

  17.30 – 18.45 uur (Di)

  18.15 – 19.30 uur (Woe)

  1A (Di)

  1D (Woe)

  O13-2

  Maandag en woensdag

  18.30 – 19.45 uur

  3B

  O13-3

  Dinsdag en donderdag

  18.30 – 19.45 uur

  3C

   

rfwbs-slide