• In memoriam: Gerrit van den Berg

  Wij ontvingen het droeve bericht van het overlijden van Geert van den Berg.

  Gedurende vele jaren was hij in het verleden bestuurslid van de voetbalvereniging Verburch.

  Ook was hij vroeger, zoals dat gebruikelijk was bij de familie Van den Berg, een verdienstelijk voetballer.

  Zijn taak in het bestuur bestond voor een groot deel uit het stimuleren en beheren van de toenmalige lotto-en totobijdragen. Destijds was dat een tijdroverend werk: wekeliks werden vrijwilligers door Geert aangestuurd om in de wijken formulieren thuis op te halen. Ook bij diverse winkeliers konden voor Verburch genoemde formulieren worden ingevuld. Iedere vrijdagavond bracht Geert deze naar het Totobureau in Den Haag. Elke bestuursvergadering bracht hij verslag uit van de opbrengst. Het was voor de voetbal een flinke bron van inkomsten.

   

  Naast het Lott/Toto-gebeuren pleegde hij ook jarenlang hand-en spandiensten in het onderhoud van het sportcomplex.

   

  Zijn broze gezondheid noopte hem om zijn hobby’s vaarwel te zeggen, maar Verburch bleef hij zo lang mogelijk met een kritische blik volgen.

   

  Wij verliezen in Geert een man die grote verdienste had voor Verburch, daarvoor zijn wij hem zeer erkentelijk.

   

  Bestuur, kader en leden van voetbalvereniging Verburch