• Klachten of opmerking

  Verburch is een sport-vereniging met organisatorisch verschillende sport-onderdelen, ieder onderdeel bestuurd vanuit hun eigen bestuur en verschillende commissies.

  Al deze mensen die hier deel van uitmaken (op een enkeling na) doen dit als vrijwilliger, en dus voeren hun functie/rol uit zonder enige betaling maar naar beste eer en geweten in hun vrije uren.

  Desalnietemin kunnen er zaken minder geregeld zijn dan u had verwacht, of aan iemands aandacht ontsnapt zijn. Of misschien heeft u ideeen hoe iets beter kan. Schroom niet om ons daar over te informeren.

  Zijn uw opmerkingen gericht op de Voetbal dat kunt u een mail sturen naar info@vv-verburch.nl.
  U opmerking zal serieus worden meegenomen in mogelijke verbeteringen van onze club.

  Voor opmerkingen over Stichting Verburch, de sportvereniging als geheel, kunt u een mail sturen naar verburch@caiway.nl

  Op deze site van de KNVB kunnen wanordelijkheden gemeld worden die tijdens wedstrijden geconstateerd zijn: http://www.knvb.nl/meldpunt

  Bij voorbaat dank.

  Het bestuur