• Ledenadministratie

  Contactpersonen: Jelle Pronk en Liesbeth Griffioen

  Bereikbaar via: ledenadministratie@vv-verburch.nl   

   

  Nieuwe leden

  Wil je lid worden van de voetbalvereniging Verburch? Dat kan! Vul dan het lidmaatschap-aanvraag-formulier in.

  Na ontvangst van jouw lidmaatschap aanvraag formulier en gesprek met de commissie onze opstelling word je aangemeld bij de KNVB, zodat je wedstrijden voor onze club kan gaan spelen.

  lidmaatschap-aanvraag formulier

   


   
  Let op: per 01-januari-2009 geldt op verburch een Huishoud-Reglement , waaraan ieder lid (en ouders van) zich heeft/hebben te houden.
  Zie op deze pagina, download dit pdf-document en lees hem door !
   
    
  Voor het seizoen 2020-2021 zijn de onderstaande contributiebedragen door het bestuur vastgesteld:
  Deze tabel is gebaseerd op de indeling die nu wordt gehanteerd door de KNVB. De peildatum is 15 augustus van enig jaar.
   

  Aanduiding

  Contributiebedrag

  Bijdrage kledingfonds

  JO-06 en JO-07

  JO-06 en JO-07 alleen trainen

  € 145,-

  € 70,-

   

  JO-08 en JO-09

  € 165,-

  € 20,-

  JO-10 en JO-11

  € 170,-

  € 20,-

  JO-12 en JO-13

  € 180,-

  € 20,-

  JO-14 en JO-15

  € 190,-

  € 20,-

  JO-16 en JO-17

  € 200,-

  € 20,-

  JO-18 en JO-19

  € 225,-

  € 20,-

  7 x 7

  € 150,-

   

  Senioren

  € 265,-

   € 20,-

  Ondersteunende leden

  € 65,-

   

   
   
  De incasso van de genoemde bedragen vindt plaats in de laatste week van augustus, dus vóór aanvang van de nieuwe competitie. Is het bedrag op genoemde datum niet tijdig ontvangen, dan wordt er door het betreffende lid niet gevoetbald. De leiders bij de jeugd en de aanvoerders bij de senioren worden hiervan op de hoogte gesteld vrijdags voorafgaande wedstrijd. 
   

  Afmelden

  Afmelden van lidmaatschap moet vóór 15 augustus. Bij het niet tijdig afmelden wordt € 25,= in rekening gebracht.

  Bij afmelden na 15 september, oftewel na de start van het nieuwe seizoen, dan moet de contributie voor het gehele jaar betaald worden.

  Afmelden via de mail, ledenadministratie@vv-verburch.nl of per post moet rechtstreeks aan de ledenadministratie.

   

  Regeling contributierestitutie

  - Na de winterstop is restitutie niet mogelijk voor het lopende seizoen

  - Leden komen slechts in aanmerking voor contributierestitutie indien:

  • er een medische beperking is waardoor er niet meer in het lopende seizoen kan worden gevoetbald en/of getraind en/of gerevalideerd in het sportpark
  • Procentuele restitutie van de betaalde contributie volgens onderstaand schema:

                 in de maand september 80%

                 in de maand oktober 70%

                 in de maand november 60%

                 in de maand december 50%

  - Leden kunnen voor de winterstop schriftelijk een verzoek tot restitutie indienen bij het bestuur

  - Leden krijgen na een bestuursvergadering (maand) schriftelijk antwoord op hun verzoek

  Deze regeling treedt in werking op 1 september 2017

   

  Verzekering

  Zie onderstaande link voor uitgebreide informatie mbt verzekeringen.

  http://www.knvb.nl/nieuws/34550/informatie-over-verzekeringen-aon