• Ledenadministratie

  Contactpersonen: Jelle Pronk

  Bereikbaar via: ledenadministratie@vv-verburch.nl   

   

  Nieuwe leden

  Wil je lid worden van de voetbalvereniging Verburch? Dat kan! Vul dan het lidmaatschap-aanvraag-formulier in.

  Na ontvangst van jouw lidmaatschap aanvraag formulier en gesprek met de commissie onze opstelling word je aangemeld bij de KNVB, zodat je wedstrijden voor onze club kan gaan spelen.

  lidmaatschap-aanvraag formulier

    

  Let op: per 01-januari-2009 geldt op verburch een Huishoud-Reglement , waaraan ieder lid (en ouders van) zich heeft/hebben te houden.
  Zie op deze pagina, download dit pdf-document en lees hem door !
   
    
  Voor het seizoen 2023-2024 zijn de onderstaande contributiebedragen door het bestuur vastgesteld:
  Deze tabel is gebaseerd op de indeling die nu wordt gehanteerd door de KNVB. De peildatum is 15 augustus van enig jaar.
   

  Aanduiding

  Contributiebedrag

  Bijdrage kledingfonds

  JO6 - JO7

  JO6 - JO7 (alleen trainen)

  € 155,-

  € 75,-

                            € 20,-

  JO8 - JO9

  € 175,-

  € 20,-

  JO10 - JO11

  € 180,-

  € 20,-

  JO12 - JO13

  € 200,-

  € 20,-

  JO14 - JO15 - JO16

  € 210,-

  € 20,-

  JO17

  € 220,-

  € 20,-

  JO18 - JO19

  € 245,-

  € 20,-

  7 x 7

  € 70,-

   

  Senioren

  € 285,-

   € 20,-

  Ondersteunende leden

  € 65,-

   

   
   
  De incasso van de genoemde bedragen vindt plaats in de laatste week van september, dus vóór aanvang van de nieuwe competitie. Is het bedrag op genoemde datum niet tijdig ontvangen, dan wordt er door het betreffende lid niet gevoetbald. De leiders bij de jeugd en de aanvoerders bij de senioren worden hiervan op de hoogte gesteld vrijdags voorafgaande wedstrijd.
   
  Vanwege de stijging van het algemeen prijspeil en om een sluitende begroting te maken, heeft het bestuur besloten om een verhoging van de contributies voor het seizoen 2023/2024 door te voeren. Wij hopen op uw begrip hiervoor.
   

  Afmelden

  Afmelden van lidmaatschap moet vóór 15 augustus. Bij het niet tijdig afmelden wordt € 25,= in rekening gebracht.

  Bij afmelden na 15 september, oftewel na de start van het nieuwe seizoen, dan moet de contributie voor het gehele jaar betaald worden.

  Afmelden via de mail, ledenadministratie@vv-verburch.nl of per post moet rechtstreeks aan de ledenadministratie.

   

  Regeling contributierestitutie

  - Na de winterstop is restitutie niet mogelijk voor het lopende seizoen

  - Leden komen slechts in aanmerking voor contributierestitutie indien:

  • er een medische beperking is waardoor er niet meer in het lopende seizoen kan worden gevoetbald en/of getraind en/of gerevalideerd in het sportpark
  • Procentuele restitutie van de betaalde contributie volgens onderstaand schema:

                 in de maand september 80%

                 in de maand oktober 70%

                 in de maand november 60%

                 in de maand december 50%

  - Leden kunnen voor de winterstop schriftelijk een verzoek tot restitutie indienen bij het bestuur

  - Leden krijgen na een bestuursvergadering (maand) schriftelijk antwoord op hun verzoek

  Deze regeling treedt in werking op 1 september 2017

   

  Verzekering

  Zie onderstaande link voor uitgebreide informatie mbt verzekeringen.

  http://www.knvb.nl/nieuws/34550/informatie-over-verzekeringen-aon

   

  Samenwerking NIKKI:

  Het bestuur van v.v. Verburch heeft met ingang van het seizoen 2022-2023 besloten om voor de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI.

  NIKKI helpt en ondersteunt onze vereniging bij het innen en verwerken van de contributie inning. Betalingen kunnen worden gedaan via een iDEAL-betaallink welke u zult ontvangen via e-mail, sms of whatsapp.

  Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerkt.  Verburch heeft met NIKKI afspraken gemaakt, met betrekking tot reglementen en werkwijzen welke wij als club hanteren. Ook is er voor het hele seizoen een tijdlijn uitgestippeld. Op deze manier kan NIKKI precies de regels volgen en daadwerkelijk onze vereniging op maat ontzorgen.

   

  U ontvangt in de eerste e-mail een iDEAL-betaallink om de contributie in één keer te voldoen. Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink voor de contributiebetaling van de eerste termijn, wanneer u liever in maandelijkse termijnen betaald.

  Wanneer u in het nieuwe seizoen geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nl. Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI voor meerdere sportverenigingen de inning van contributiegelden verzorgt.

   

  Termijnbetalingen:

  Het bestuur van de vereniging heeft een vast bedrag afgesproken m.b.t. de servicekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze servicekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per lid, per seizoen. Deze servicekosten worden opgeteld bij de contributie en verdeeld over de maandelijkse termijnen wanneer u in termijnen betaalt. 

   

  Vergoedingen via derden:

  Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke) vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u ook NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. U kunt hier meer informatie over terugvinden op de website van NIKKI bij de FAQ.

   

  Let op!

  Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen opvolgen gedurende het seizoen:

  1.            Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op contributie@nikki.nl.

  2.            De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail of telefonisch aan hen voorleggen.

  3.            De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u voor betalingen doorverwijzen naar NIKKI.

  4.            Wanneer de vereniging de contributiegelden niet op tijd heeft ontvangen, zal bij het uitblijven van betalingen er een incassobureau worden ingeschakeld. Uiteraard gaan wij als bestuur ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

   

  Laten we één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken.

  De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van onze club!