• Wedstrijd secretariaat

  De volgende personen zijn wedstrijdsecretaris voor de verschillende leeftijdscategorieën:

  Leeftijdscategorie Persoon Telefoon Email
  A-B-C-D teams   André v.Wingerden    0174-240897 email
  E-F teams Vacature   email
  Senioren Vacature   email

   

  Doel Wedstrijd-secretariaat 

  Contactpersoon zijn namens vv-Verburch naar de KNVB en andere clubs ten behoeve van tijdige communicatie van wedstrijdschema's en naar behoefte regelen van aanvullende wedstrijden.

  Taken

  • Houdt overzichtlijst up to date van alle leiders (NAW-gegevens) 
  • Communiceert wedstrijdschema (competitie, beker en vriendschappelijk)
  • Regelen, in overleg met trainer en teamleider, van schaduwprogramma en vriendschappelijke wedstrijden.
  • Coördineert tussen hoofdleider en KNVB over administratie handelingen, regelgeving, strafzaken en dispensatie.
  • Licht de scheidsrechtercommissie in met betrekking tot de thuiswedstrijden. 
  • De terreinbeheerder wordt ingelicht in verband met indeling van kleedkamers en velden.
  • Zorgt ervoor dat de leider altijd kan beschikken over een wedstrijdformulier.
  • Archivering en verzenden van wedstrijdformulieren

  (Overige) Communicatie

  • De wedstrijdsecretaris heeft contacten met de betreffende hoofdleiders en trainers en neemt deel aan eventuele Elftallen-overleg
  • 1 maal per jaar overleg met andere wedstrijdsecretarissen om de taken zo eenduidig mogelijk uit te voeren.