• Aandachtspunten voor de leiders en trainers
  • Er mogen maximaal 9 spelers meedoen, maar tijdens elke wedstrijd mogen er maar 5 spelen + 4 wissels op de bank zitten. 
  • Diskwalificatie volgt echt wanneer tijdens of na de wedstrijd wordt geconstateerd dat het er meer waren!  Laat het niet zover komen en pak als leider je verantwoordelijkheid tegenover de spelers.  
  • Alle spelers en begeleiders worden verwacht bij de prijsuitreiking.  
  • Er is voor elke speler (maximaal 9) een prijs.  Er is een extra prijs voor de beste speler en de beste keeper.
  • De spelers van plaats 1, 2 en 3 worden in clubtenue verwacht bij de prijsuitreiking.
  • Er is een extra prijs per team te verdienen met gaten (punten) schieten.
  • Wacht na de finale met weggaan tot de laatste prijzen zijn verdeeld.  Dat is wel zo leuk voor alle deelnemers, en in het bijzonder de winnaars.
  • De leiders betalen € 5,- borg voor de sleutel van de kleedkamer bij aanmelding.
  • EHBO’ers zijn in de hallen aanwezig.  
  • Sommige kleedkamers kunnen niet op slot. Waardevolle spullen laten inleveren en zelf bewaren. V.V.-Verburch en de sportstichting Verburch zijn niet verantwoordelijk voor diefstal en beschadiging van waardevolle spullen, kleding of materieel.
  • In de sporthallen, kleedkamers en de corridor is eten en drinken verboden. Bovenverdieping van de sporthal is verboden terrein voor ieder team.
  • Wij doen een dringend verzoek aan de leiders en trainers van deelnemende teams erop toe te zien dat de kleedkamers schoon blijven(en dat er uiteraard geen vernielingen plaats vinden).
  • Mocht dit toch waargenomen worden tijdens het toernooi dan zullen we u als leider daarop aanspreken en rekenen op uw medewerking om dit op te ruimen.
  • Hopelijk is dit alles niet nodig en hoeven we ook verder geen teams uit te sluiten van deelname.
  • We rekenen op uw medewerking dat zowel de kleedkamers als ons sportcomplex schoon achtergelaten zal worden.
  • De Toernooicommissie houdt toezicht en rapporteert alle voorvallen terug naar de desbetreffende vereniging.
  • Bij problemen kom even naar de commissiekamer. 

  'Tot slot dit:  Scheidsrechters zijn ook maar gewone mensen en kunnen beslissingen nemen waar niet iedereen het mee eens is. Jullie houding ten opzichte van de scheidsrechters (acceptatie en respectvol!) zal een voorbeeld moeten zijn voor alle deelnemers en omstanders! Mocht blijken dat spelers en/of leidinggevenden gedrag vertonen welke absoluut niet op de voetbalvelden thuishoort, dan behoudt de toernooicommissie zich het recht voor om een vereniging uit te sluiten van verdere deelname.' 

  Wij wensen u een sportief toernooi toe. De Toernooicommissie van Verburch