• Spelregels Westlands Kampioenschap zaalvoetbal

   

  1. Lichamelijk contact is niet toegestaan.
  2. Slidings zijn verboden.
  3. Handsbal van keeper is altijd een penalty. Dit is de kleine zwarte streep.
  4. Handsbal van spelers binnen de stippellijn is een penalty.
  5. De max. aanlooplengte bij penalty’s is 2 passen (vanaf de stippellijn).
  6. Keepers gooien onderhands (tot schouder hoogte) in bij een achterbal.  Andere spelhervattingen van de keeper mogen bovenhands uitgegooid worden.
  7. Spelers gooien niet in bij een uitbal, maar geven een intrap.
  8. Uit een intrap kan niet direct worden gescoord.
  9. Vrije trap, intrap en inworp keeper dienen binnen 4 seconden genomen te worden.
  10. Bij een vrije trap, intrap en corner dienen de tegenspelers (binnen 4 seconden)  5 meter afstand te nemen. (Regel 10 gaat voor regel 9)
  11. Raakt de bal het plafond, dan volgt er een intrap voor de tegenpartij op de zijlijn ter hoogte van de plaats vanwaar de speler heeft geschoten.
  12. Een keeper mag een terugspeelbal niet oppakken.
  13. Een keeper mag bij een penalty bewegen op de lijn, maar niet naar voren komen voordat de bal geschoten is. (aanpassing in 2015)
  14. Wisselen van spelers ter hoogte van de middellijn.
  15. Tijd wordt centraal geregeld. Klok wordt bij blessures niet stilgezet.
  16. Geblesseerde spelers dienen direct gewisseld te worden.
  17. Een gewonnen wedstrijd levert 3 punten op, een gelijk spel 1 punt.